phone phone
menu

Plan dnia

Ramowy rozkład dnia w Niepublicznym Przedszkolu Tuptuś w Jeleniej Górze

6.30               Otwarcie przedszkola
6.30   -  7.00  Schodzenie się dzieci. Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań   wspomagające rozwój i wyobraźnię dzieci
7.00   -  7.30   Praca z dzieckiem zdolnym, praca kompensacyjno - wyrównawcza i indywidualna
7.30   -  8.00  Zabawy konstrukcyjne, tematyczne i gry planszowe, oglądanie książek i albumów dziecięcych
8.00  -  8.20   Zestaw zabaw ruchowych, ćwiczenia poranne inicjowane przez nauczyciela
8.20  -  8.30   Przygotoywanie do śniadania: porządkowanie sali, samodzielne pełnienie dyżurów /łazienka, sala zajęć/,
                       czynności samoobsługowe w łazience
8.30  -  8.50   Śniadanie
                       Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia 
8.50  -  9.00   
Przygotowanie pomocy dydaktycznych
                       do zajęć
9.00  -  9.45   Realizacja zajęć programowych, dodatkowych:
                       język angielski, zajęcia umuzykalniające, spotkania zespołu „ Igiełki”, katecheza, itp...
10.45 - 11.00   Przygotowanie do drugiego śniadania: porządkowanie sali, czynności samoobsługowe, samodzielne pełnienie dyżurów 
                       /łazienka, sala zajęć/
11.00 - 11.15    Drugie śniadanie
11.15  - 11.30   Przygotowanie do wyjścia - czynności samoobsługowe w szatni: nauka ubierania się, wiązania butów,
                        zapinania guzików, itp...
11.30 - 12.45   Zabawy ruchowe na placu zabaw, spacery, wycieczki - poznawanie środowiska lokalnego, przyrodniczego, społecznego
                       Zajęcia ruchowe, terenowe, badawcze                 
                       Relaks: słuchanie bajek i muzyki - wyciszenie
12.45 - 13.00  Przygotowanie do obiadu, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe w łazience
                       Samodzielne pełnienie dyżurów /łazienka, sala/
13.00 - 13.50  Obiad           
                       Prawidłowe posługiwanie się sztućcami: łyżką, widelcem, nożem
                       Kultura zachowania przy stole i spożywania posiłków
13.50 - 14.00  Zabiegi higieniczne.
14.15  - 17.00   Otwarcie przedszkola i odbiór dzieci 
                       
Praca indywidualna z dziećmi: praca z dzieckiem zdolnym, praca kompensacyjno - korekcyjna
                       Zabawy inspirowane wg pomysłów dzieci
                       
Samodzielne działania dzieci
                       Porządkowanie sali po zabawie

Konsultacje telefoniczne

W każdy piątek istnieje możliwość uzyskania informacji o dziecku, pracy grupy jak również innych ważnych dla Państwa spraw od nauczycielek grup w podanych godzinach.

9.00-10.00 - gr IV Kociaki

10.00-11.00 - gr II Skarby

11.00-12.00 - gr I Misie

12.00-13.00 - gr III Smerfy

Zobacz na mapie

Kliknij na pinezkę i sprawdź dojazd

© 2024 Niepubliczne Przedszkole  "Tuptuś" - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : facebros.pl