phone phone
menu

Koncepcja pracy

Nasze motto:

Powiedz mi, a zapomnępokaż mi, a zapamiętampozwól mi zrobić, a zrozumiem.”
KONFUCJUSZ

Cele działania:

- Koncepcja pracy przedszkola jest wynikiem dążenia do zapewnienia możliwie
   jak najwyższej jakości kształcenia i wychowania.

- Jesteśmy przedszkolem otwartym na całe miasto /dla wszystkich dzieci/,
  ale szczególnie skupiamy się na naszym sąsiedztwie i kształcimy dzieci z naszej okolicy,                                
  chcemy być częścią społeczności lokalnej.

- Nastawiamy się na wiedzę praktyczną – prowadzimy zajęcia poza przedszkolem:   
  np. park, laboratorium, gospodarstwa agroturystyczne, Teatr Animacji, muzea, itp...

- Nauczyciele i pozostałe osoby pracujące w przedszkolu są bardziej zaangażowane
  w pracę przedszkola, a kluczem jest to, że gdy się uczymy to mamy jednocześnie
  dobrą zabawę.

- W naszym przedszkolu dzieci eksperymentują, badają i biorą aktywny udział
  w życiu społecznym.

Działania:

1. Zajęcia programowe prowadzone są w oparciu o podstawę programową wychowania
    przedszkolnego /Dz. U. 2016 r, poz. 895/.

2. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci  - organizowanie  bezpiecznych przyjaznych  dzieciom
    warunków pobytu oraz edukacja zdrowotna.

3. Dbanie o bezpieczną bazę lokalową i właściwe wyposażenie placówki.

4. Coroczne prowadzenie programu adaptacyjnego dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola
    i rodziców.

5. Rozwijanie otwartości, kreatywności  i ciekawości  badawczej dzieci.

6. Umożliwienie dzieciom wszechstronnego rozwoju poprzez prowadzenie gamy zajęć
    dodatkowych: rytmika, język angielski, zajęcia ceramiczne, tańce, wycieczki, spektakle
    teatralne, koncerty, itp...

7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym  - dostarczanie dzieciom bogatej wiedzy
   i wyposażenie w umiejętności  przydatne do kolejnych etapów edukacyjnych.

8. Przygotowanie dzieci do odbioru i uczestnictwa w kulturze.

9. Współpraca z rodzicami celem ujednolicenia oddziaływań wychowawczych przedszkola
    oraz domu  rodzinnego.

 
Uwaga:    Koncepcja pracy przedszkola jest otwarta na propozycje i sugestie rodziców.

Zobacz na mapie

Kliknij na pinezkę i sprawdź dojazd

© 2024 Niepubliczne Przedszkole  "Tuptuś" - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : facebros.pl