phone phone
menu

Opłaty

Informacja - waloryzacja
1/ Zgodnie z
§ 5 ust.12 umowy o świadczenie usług przedszkolnych
    z dn. 01 marca 2023 r wzrośnie kwota czesnego.
2/ Zgodnie z treścią komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
    w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, wskaźnik
    ten wynosi 16,6 %
3/ Od  01.03.2023 r więc czesne będzie wynosiło 444 zł
4/ Informuję, że w przypadku braku zgody na ww. zmianę kwoty czesnego mają
    Państwo możliwość wypowiedzenia umowy z zachowaniem okresu
    wypowiedzenia.
    Dyrektor przedszkola.

Informacja dla rodziców

W roku szkolnym 2022/2023 opłata za usługi przedszkolne - wnoszona przez rodziców comiesięcznie wynosi:
1/ opłata stała - 380 zł
2/ dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki - 12,00 zł

Dla dzieci korzystających z żywienia zgodnie z zaleceniami lekarskimi /diety/, obowiązuje dostarczenie zaświadczenia lekarskiego.

Dla stosowanych w przedszkolu diet, dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki wynosi - 14 zł.
Brak zaświadczenia lekarskiego nie uprawnia do korzystania przez dziecko z diety w przedszkolu.

Przy zapisie dziecka obowiązuje opłata adaptacyjno - wpisowa w wysokości 300 zł.

  

Zobacz na mapie

Kliknij na pinezkę i sprawdź dojazd

© 2024 Niepubliczne Przedszkole  "Tuptuś" - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : facebros.pl