phone phone
menu

Opłaty

W roku szkolnym 2020/2021 opłaty za usługi przedszkolne - wnoszone przez rodziców comiesięcznie wynoszą:

1/ opłata stała - 300 zł
2/ dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki - 11,00 zł

Dla dzieci korzystających z żywienia zgodnie z zaleceniami lekarskimi /diety/, obowiązuje dostarczenie zaświadczenia lekarskiego. Dla stosowanych
w przedszkolu diet, dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki wynosi 13 zł. Brak zaświadczenia lekarskiego nie uprawnia do korzystania przez dziecko z diety,
w przedszkolu.

Przy zapisie dziecka obowiązuje opłata adaptacyjno - wpisowa w wysokości 250 zł.

Zobacz na mapie

Kliknij na pinezkę i sprawdź dojazd

© 2021 Niepubliczne Przedszkole  "Tuptuś" - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : facebros.pl