phone phone
menu

Piękna nasza jesień cała. - KONKURS FOTOGRAFICZNY

2021-10-07 13:21:00

REGULAMIN KONKURSU fotograficznego

„Piękna nasza jesień cała”

 

I. Organizatorzy konkursu:

Organizatorem konkursu „Piękna nasza jesień cała”  jest Niepubliczne Przedszkole Tuptuś w Jeleniej Górze,

 

II. Cele konkursu:

 • ukazanie walorów przyrodniczo – krajobrazowych miasta Jelenia Góra oraz okolic
 • uwrażliwienie na piękno środowiska przyrodniczego,
 • kształtowanie i promowanie właściwej postawy sprzyjającej trosce o środowisko,
 • kształtowanie więzi emocjonalnej z Małą Ojczyzną,
 • pobudzanie postaw twórczych,
 • rozwijanie umiejętności kulturalnego obcowania z przyrodą,
 • rozwój postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne,
 • upowszechnianie form rodzinnego aktywnego wypoczynku,
 • prezentacja prac dzieci, ich pasji i zainteresowań,

 

III. Tematyka konkursu:

„Piękna nasza jesień cała” - konkurs fotograficzny ukazujący walory przyrodniczo – krajobrazowe

w mieście Jelenia Góra oraz okolicach w okresie jesiennym

 

IV. Zasady konkursu:

 •  konkurs adresowany jest do rodziców oraz dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Tuptuś w Jeleniej Górze,
 • motywem przewodnim prac konkursowych jest naturalny jesienny krajobraz miasta Jeleniej Góry oraz okolic
 • prace fotograficzne nie spełniające warunków nie wezmą udziału w konkursie,
 • prace konkursowe nie podlegają zwrotowi,
 • udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 

V. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • przedmiotem konkursu jest wykonanie przez przedszkolaka zdjęcia w dowolnej technice
  w formacie  15cm x 20cm,
 • jeden uczestnik może dostarczyć do konkursu najwyżej jedno zdjęcie,
 • zdjęcia wywołane, włożone do koperty razem z formularzem zgłoszenia należy dostarczyć do Pani Katarzyny Fąfrowicz w terminie do 22 października 2021r.,

 

VI. Kryteria oceny prac:

 • walory przyrodniczo – krajobrazowe,
 • ciekawy opis przedstawionego krajobrazu,
 • estetyka i jakość zdjęć.

 

 

VII. Ocena prac, nagrody:

 • oceny prac i przyznania nagród dokona jury powołane przez organizatorów konkursu,
 • jury oceni dostarczone prace i dokona wyboru prac finałowych podczas wystawy w Niepublicznym Przedszkolu Tuptuś w Jeleniej Górze dnia 29 października 2021
 • decyzja jury o przyznaniu nagród jest ostateczna.

 

IX. Postanowienia końcowe:

1. Biorąc udział w konkursie, uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do upublicznienia wyników konkursu, zdjęć

z konkursu, a w szczególności do publikacji informacji o laureatach konkursu na stronie

internetowej przedszkola

3. Informacji na temat konkursu udziela Pani Katarzyna Fąfrowicz w Niepublicznym Przedszkolu Tuptuś w Jeleniej Górze, oraz drogą mailową: KatarzynaFafrowicz@wp.pl

Zobacz na mapie

Kliknij na pinezkę i sprawdź dojazd

© 2023 Niepubliczne Przedszkole  "Tuptuś" - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : facebros.pl